“Stokkalandsvatnet”

Pris: 349.000,-

«Stokkalandsvatnet» Pro Dam
Inkluderer:
– Størrelse ca. B.7,0m, L:8,6m, D:0,6m. Varierer med valgt dybde.
– Opp til 60cm høydeforskjell på utvidet fossefall/bekkeløp.
– Aquascape® Signature™ Series 6000 Biofalls og 1000 Skimmer filtersystem.
– Opp til 15 tonn stein.
– Opp til 3,8tonn elvegrus
– Aquasurge 4-8000 Adjustable Flow Smart Pumpe m/enveis ventil.
– Frostfri 2” flexislange i PVC
– Automatisk doseringssystem “ADS for Ponds” inkl. vannbehandling.
– Forhåndskonsultasjon.

– Pris forutsetter tilkomst for større maskiner, bra riggplass og at alle oppgravde masser brukes på stedet.