Delux-Pakke

“Bergåstjern” & “Vannassen”

Pris: 20.000,-

Anbefalt tilleggspakke ( Totalt 20.000,- NOK)
– RGBW (fargelys) 1stk 4,5W damlys og 1 stk 2W fosslys
– Ecowave™ 3000 pumpe.
– Smart styring og materiel til lys, termometer.
– Oppsett av styringer i app med mulighet for fjern-/overstyring om ønskelig av oss.
– Automatisk vannetterfylling.

Andre tillegg:
-Planter, fiskegrotte, el. algekontroll, forlenget eller flere bekkeløp.
– Større pumpe (kun i kombinasjon m/ større filter, nedgravde grusfilter,
– Vannkrukker satt i dam (mulighet for gassbrenner/oljelampe),
– Strømsetting med “Powerheads” eller forgreininger fra pumpe, hagebelysning, luftpumper.